Гишүүнчлэл

Гишүүнчлэлийн карт нь “Энгийн”, “Мөнгөн”, “Алтан” гэсэн 3 төрөл байна.

Энгийн карт

Гишүүнчлэлийн энгийн карт нь худалдан авалтын үнийн дүнгээс оноо хуримтлуулах ба 10,000 төгрөгийн худалдан авалтад 1 оноо хуримтлуулж 150 оноо хүрсэн тохиолдолд дараагийн карт руу шилжинэ.

Мөнгөн карт

Таны худалдан авалтын нийт үнийн дүнгээс шууд 3%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ давхар 10,000 төгрөгийн худалдан авалтад 1 оноо хуримтлуулж 100 оноо хүрсэн тохиолдолд дараагийн карт руу шилжинэ.

Алтан карт

Таны худалдан авалтын нийт үнийн дүнгээс шууд 5%-ийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Картын журам
  1. Нийтлэг үндэслэл
    • Энэхүү журам нь “Скай трейдинг” ХХК, түүний салбар дэлгүүрийн хүрээнд борлуулалтын үед картын (цаашид “гишүүнчлэлийн карт” гэнэ) үйлчилгээтэй холбогдон гарах харилцааг зохицуулна.
    • “Гишүүнчлэлийн карт”-ын зорилго нь худалдан авагчдыг урамшуулах замаар тэднийг өөртөө татах, байнгын үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэхэд оршино.
    • Дэлгүүрийн мэдээллийн ажилтан, зохион байгуулагч болон кассчины ажлын байр нь дээр худалдан авагчдад зориулсан картын тухай танилцуулга /брошур/, картын талаарх мэдээллийн самбарыг байрлуулж, ил тод сурталчилж байна.
    • Дэлгүүрийн мэдээллийн хэсгийг байнга “Гишүүнчлэлийн картын анкет”-ийн маягт, шинэ болон дахин олголтын карт, картын бүртгэлийн компьютер, картын программ хангамж, карт уншигч төхөөрөмж, зэрэг материал, техник хэрэгслээр бүрэн хангасан байна.
Дэлгэрэнгүй
Холбоо барих

Б.Батчимэг

Мэдээллийн ажилтан

Утас: +976 11 319090-0

Г.Мэндсайхан

Мэдээллийн ажилтан

Утас: +976 11 319090-0